vrijheidsvinder.nl

Logo vrijheidsvinder

vrijheidsvinder

Creëer je eigen vrijheid. Ik help je daarbij met workshops, blogs, interviews, recensies & vrijheidssoep.

Verschillende stemmen over je vrijheid vinden

Vrijheid is voor iedereen anders. Het platform vrijheidsvinder.nl laat zien wat vrijheid voor uiteenlopende mensen betekent, en hoe je zelf zoveel mogelijk jouw vrijheid vindt. Je leest dit in verschillende interviews. Zodat jij misschien geraakt wordt en zelf je eigen stuk vrijheid kan (her)vinden.

Werk vrij

Om vrij te werken hoeft jouw soort dienstverband niet(s) uit te maken. Dat zul je merken als je de verschillende verhalen en mijn persoonlijke blogs leest. Zo heb ik zelf ervaren dat je je juist ook in vaste dienst heel vrij kunt voelen: binnen een bedrijf kun je verschillende rollen pakken en jezelf ontwikkelen. Op vrijheidsvinder.nl recenseer ik ook boeken die over vrijheid in werk gaan. Het idee achter het platform vrijheidsvinder.nl is dat dit je helpt om zelf ook meer vrijheid te vinden binnen jouw werk.

Leef vrij

Leven is natuurlijk veel meer dan werk alleen. Een helemaal vrij leven is voor de meeste mensen een utopie. Je kunt je ook afvragen of het wel zo wenselijk is om volledig vrij te zijn, zonder enige ‘verplichting’. Maar klinkt een vrijer leven jou ook als muziek in de oren? Mijn insteek is dat vrij leven vooral gaat om vrijheid in je hoofd oftewel vrijheid van geest. Noem het: ‘omdenken’ of ‘positief denken’ of zoals het nu vaak wordt genoemd ‘mindset’.

Vrijheidsvinder

Leef vrij. Werk vrij. Ontdek een vrijer leven via workshops, blogs, interviews en boekrecensies over vrijheid op www.vrijheidsvinder.nl. En creëer zo jouw eigen vrijheid.